This website uses cookies. Further use of this site will be considered consent. For more information about cookies view the Cookie Policy .
Close

This website is intended to provide health related educational information to an international audience, at the exclusion of United States residents.

Accept

IronDeficiencyDay.com is also available in the following countries:

Redakcie

Redakcie

Tlačový článok

Už čoskoro...

Backgrounder
backgrounder Stiahnite si základné informácie
Často kladené otázky
 • Prečo je železo tak dôležité?

  Železo sa podieľa na celom rade metabolických procesov vrátane prepravy kyslíka, syntézy DNA a produkcie energie.¹ V ľudskom tele je potrebné pre normálne fungovanie  mnohých systémov vrátane srdca, svalov a červených krviniek. Taktiež hrá primárnu úlohu v imunitnom systéme², vývoji mozgu ³,⁴ a v rozumových schopnostiach.⁵

 • Čo je nedostatok železa?

  Nedostatok železa je stav, keď  telo nemá dostatočné množstvo železa pre svoje normálne potreby.6 Môže sa objaviť spoločne s anémiou z nedostatku železa alebo aj bez nej.6

 • Ako často sa nedostatok železa vyskytuje?

  Deficit železa je veľmi častý, vyskytuje sa celosvetovo u jednej tretiny ľudstva.7 Je to jeden z mála nutričných nedostatkov, ktorý sa bežne vyskytuje i v rozvinutých krajinách.7 Viac sa vyskytuje u mladých žien, tehotných a u detí mladších päť rokov.8 Napríklad v Európe postihuje deficit železa až  33% mladých žien , až 77% tehotných a  48% detí.8  Nedostatok železa je tiež často spojený s chronickými zápalovými ochoreniami.9

 • Čo nedostatok železa spôsobuje?

  Dôsledky deficitu železa sa u každého človeka prejavujú rôzne, môže to byť zhoršenie celkového zdravotného stavu a pohody, ale tiež  zvýšená únava.10 Dokonca aj v neprítomnosti anémie nedostatok železa môže byť vysiľujúci, spôsobiť znovu vypuknutie chronickej choroby, môže viesť ku zvýšenej chorobnosti i úmrtnosti.6 U detí môže deficit železa významne negatívne ovplyvniť  motorický vývoj.11

 • Prečo je dôležité pripomínať si Deň Nedostatku Železa?

  Napriek vážnym dôsledkom a vysokému výskytu, ktorý deficit železa má, je stále zriedkavo rozpoznaný.12  Následkom toho je, že ľudia nie sú si vedomí, že je ich zdravie ohrozené.13,14 Dokonca niektorí ľudia, ktorí majú vedomosti o nedostatku železa, nevedia rozpoznať príznaky. 15 Je to kvôli nedostatku povedomia, a preto sa sústreďujeme na vzdelávanie o príznakoch a dôsledkoch nedostatku železa. Dopočujeme ľuďom, aby hovorili so svojimi ošetrujúcimi lekármi, ak u seba rozpoznajú niektorý z príznakov.

Článok o médiách

Už čoskoro...

References

Hassan, Tamer Hasan et al. “Impact of Iron Deficiency Anemia on the Function of the Immune System in Children.” Medicine 95.47 (2016): e5395. PMC.

Peyrin-Biroulet L, et al. Guidelines on the diagnosis and treatment of iron deficiency across indications: a systematic review. Am J Clin Nutr.2015;102(6):1585-94.

3 Camaschella C. 2015. Iron‐deficiency anemia. N. Engl. J. Med. 372:1832–1843

4 Beard JL. Iron biology in immune function, muscle metabolism and neuronal functioning. J Nutr. 2001:568-580.

5 Pinero DJ, Connor JR. Iron in the Brain: An Important Contributor in Normal and Diseased States. Neurosci. 2000;6(6):435-453.

6 Cappellini MD et al. Iron deficiency across chronic inflammatory conditions: International expert opinion on definition, diagnosis, and management. Am J Hematol. 2017 Oct;92(10):1068-1078.

Auerbach M, Adamson JW. How we diagnose and treat iron deficiency anemia. Am J Hematol. 2016;91(1):31-38.

8 World Health Organisation. Iron deficiency anaemia. Assessment, prevention and control: A guide for programme managers. 2001. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf Last accessed: June 2018.

World Health Organisation. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 2017. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemias-tools-prevention-control/en/. Last accessed: June 2018.

10 Fernando B, et al. A guide to diagnosis of iron deficiency and iron deficiency anemia in digestive diseases. World J Gastroenterol. 2009 Oct 7; 15(37): 4638-4643.

11 PubMed Health. Erythrocytes (red blood cells). Available at URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022014/. Last accessed: June 2018.

12 World Health Organization. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Available at URL: http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.pdf. Last accessed: June 2018.

13 National Heart Lung and Blood Institute. How is Iron Deficiency Anemia Diagnosed. Available at URL: https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/ida/diagnosis. Last accessed: June 2018.

14 Elsayed M, et al. Transferrin Saturation: A Body Iron Biomarker. Adv Clin Chem. 2016;75:71-97.

15 Hercberg S, et al. Iron deficiency in Europe. Public Health Nutr. 2007;4(2b).

16 World Health Organisation. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005. 2008. Available at URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43894/9789241596657_eng.pdf;jsessionid=9C613E2F4D481EDEB9DE07986AFCE0C7?sequence=1. Last accessed: June 2018.

17 Thachil J. Iron deficiency: still under-diagnosed? Br J Hosp Med. 2015;76(9):528-532.

18 Miller JL. Anemia: a common and curable disease. Cold Spring Harb Perspect Med. 2013 Jul; 3(7).

19 Caramelo L, Mezzacasa A and Kassebaum NJ. Iron Deficiency. Understanding perceptions of sufferers and the general public. EHA 21st Annual Congress, 9-12 June 2016, Copenhagen, Denmark

20 Patterson A, et al. Iron deficiency, general health and fatigue: Results from the Australian Longitudinal Study on Women’s Health. Qual Life Res.2000;9:491-497.

21 World Health Organisation. Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 2017. Available at URL: http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemias-tools-prevention-control/en/. Last accessed: June 2018.

22 Zimmermann M, Hurrell R. Nutritional iron deficiency. Lancet. 2007;370:511-520.

23 Abbaspour N, et al. Review on iron and its importance for human health. J Res Med Sci. 2014;19(2):164-174.

24 Hurrell R, Egli I. Iron bioavailability and dietary reference values. Am J Clin Nutr. 2010;91:1461-1467.

25 Hunt JR. Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. Am J Clin Nutr. 2003;78(3).

26 Waldmann A, et al. Dietary iron intake and iron status of German female vegans: results of the German vegan study. Ann Nutr Metab. 2004;48(2):103-8.

27 McDonagh T, Macdougall IC. Iron therapy for the treatment of iron deficiency in chronic heart failure: intravenous or oral? Eur J Heart Fail. 2015;17(3):248-62.

28 Favrat, B, et al. (2014). Evaluation of a single dose of ferric carboxymaltose in fatigued, iron-deficient women--PREFER a randomized, placebo-controlled study. PLoS One 9(4): e94217. eCollection 2014.

29 Nijrolder I, et al. Diagnoses during follow-up of patients presenting with fatigue in primary care. CMAJ. 2009;181(10):683-7.

30 Schieffer KM, et al. Association of Iron Deficiency Anemia With Hearing Loss in US Adults. JAMA Otolaryngol Neck Surg. 2017;(800).

31 Trost LB, et al. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. J Am Acad Dermatol. 2006;54(5):824-44.

32 Cashman MW, Sloan SB. Nutrition and nail disease. Clin Dermatol. 2010;28(4):420-5.

33 Whitfield A, et al. Iron Deficiency Anemia Diagnosed in Female Teenagers. J Family Med Community Health. 2015. 2(7): 1058.

34 Scully C. ABC of oral health: Mouth ulcers and other causes of orofacial soreness and pain. Bmj. 2000;321(7254):162-165

35 Barton JC, et al. Pica associated with iron deficiency or depletion: clinical and laboratory correlates in 262 non-pregnant adult outpatients. BMC Blood Disord. 2010;10:9. doi:10.1186/1471-2326-10-9.

36 Silber MH, et al. Willis-Ekbom Disease Foundation Revised Consensus Statement on the Management of Restless Legs Syndrome. Mayo Clin Proc.2013;88(9):977-986.

37 Brigham D, Beard J. Iron and thermoregulation: a review. Crit RevFood Sci Nutr. 1996;36(1040-8398):747-763.

38 Jankowska E, et al. Iron deficiency: an ominous sign in patients with systolic chronic heart failure. Eur Heart J. 2010;31(15):1872-80.

39 Fallah R, et al. Evaluation Efficacy of Ferrous Sulfate Therapy on Headaches of 5-15 Years Old Iron Deficient Children with Migraine. Iran J Pediatr Hematol Oncol. 2016;6(1):32-7.