This website uses cookies. Further use of this site will be considered consent. For more information about cookies view the Cookie Policy .
Close

This website is intended to provide health related educational information to an international audience, at the exclusion of United States residents.

Accept

IronDeficiencyDay.com is also available in the following countries:

O dni nedostatku železa

O dni nedostatku železa

Význam železa a nedostatku železa

Jednoducho povedané, bez dostatku železa telo nemôže fungovať. Je to základný predpoklad pre produkciu červených krviniek a pre efektívne fungovanie srdca a svalov. 3  Železo tiež hrá zásadnú úlohu v obrane proti infekciám a niektorým chorobám, udržuje normálne hladiny energie a zaisťuje normálne fungovanie mozgu⁵.

Nedostatok železa spôsobuje, že telo nemôže normálne fungovať2.

Pokiaľ sú zásoby železa v tele nedostatočné (deficit železa) ovplyvňuje to takmer všetky aspekty života ako sú metabolizmus, mentálne a fyzické zdravie, pracovná produktivita a dokonca i sexuálne funkcie.4,  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) konštatuje, že nedostatok železa môže viesť ku zníženiu fyzickej výkonnosti až o 30%4.

 

 

Anémia z deficitu železa

Nedostatok železa je hlavnou príčinou anémie. 9 Anémia z nedostatku železa sa objavuje, keď hladina železa v tele je nízka, telo už nemôže produkovať dostatok hemoglobínu k tvorbe zdravých červených krviniek 10 Hemoglobín je bielkovina ukrytá vnútri červenej krvinky, ktorá  roznáša kyslík po celom tele, k jednotlivým tkanivám, čo je zásadné pre fungovanie celého organizmu 11 .

Nedostatok železa nebo anémia z nedostatku železa?

Existuje klinický rozdiel medzi nedostatkom železa a anémiou z nedostatku železa 6 Pokiaľ máte deficit železa, neznamená to, že automaticky sa vám vyvinie anémia z nedostatku železa. Zistiť, či má niekto nedostatok železa alebo anémiu, vyžaduje vyšetrenie krvi, ktoré preverí niekoľko položiek: 

 

Výskyt nedostatku železa

Nedostatok železa je u ľudí veľmi častý, celosvetovo postihuje jednu tretinu obyvateľov. Je to jediný nutričný nedostatok, ktorý sa vyskytuje i v rozvinutých krajinách.¹ Najčastejšie sa vyskytuje u mladých a tehotných žien a u detí do piatich rokov. Napríklad v Európe nedostatok železa postihuje až 33% mladých žien, 77% tehotných žien a až 48% detí 15 Nedostatok železa sa tiež často vyskytuje u pacientov s chronickými zápalovými ochoreniami 6

Odhaduje sa, až 37-61% pacientov s chronickým zlyhaním srdca, 24-85% s chronickým ochorením obličiek  a 13-90% pacientov s chronickými zápalmi zažívacieho traktu (IBD).6 

Povedomie

Napriek vážnym dôsledkom a vysokej prevalencii  deficitu železa, 8 je to stav stále často nerozpoznaný. Výsledkom je, že ľudia nevedia o svojom zdravotnom probléme a prečo sa necítia dobre .9,10 Dokonca aj ľudia, ktorí sú si vedomí svojho deficitu železa, nevedia rozpoznať jeho príznaky.11

Je to pre nedostatok povedomia, a preto sa zameriavame na zvýšenie znalostí o príznakoch a dôsledkoch nedostatku železa, aby ľudia o týchto príznakoch hovorili so svojimi ošetrujúcimi lekármi. 

Pozrite sa na Vyhľadávač príznakov (Symptom Checker), aby ste sa zoznámili s častými a rôznorodými príznakmi.

Dôsledky

Prejavy nedostatku železa sa líšia od človeka k človeku, ale môžu byť spojené s celkovým zhoršením zdravotného stavu, so zvýšenou únavou. 15 Dokonca aj v neprítomnosti anémie, deficit železa môže spôsobiť celkové oslabenie a znovu vypuknutie chronických ochorení, čo vede k zvýšenej chorobnosti a úmrtnosti. 17 U detí deficit železa môže významným spôsobom negatívne ovplyvniť vývoj rozumových, ale aj niektorých pohybových funkcií.

Príčiny nedostatku železa

U ľudí každého veku sa môže vyvinúť nedostatok železa, ale v určitých fázach života, ako sa mení životný štýl, sa môže vyskytnúť s vyššou pravdepodobnosťou: